Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(111) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 22 ετίας : 252
Η μέγιστη Βάση 22 ετίας :330
Η ελάχιστη Βάση 22 ετίας :195
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :23%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :22.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 22 ετιας)