Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(113) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 21 ετίας : 251
Η μέγιστη Βάση 21 ετίας :300
Η ελάχιστη Βάση 21 ετίας :210
Η μέγιστη % αύξηση 21 ετίας :22.4%
Η μέγιστη % μείωση 21 ετίας :30%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 21 ετιας)