Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(114) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 21 ετίας : 276
Η μέγιστη Βάση 21 ετίας :320
Η ελάχιστη Βάση 21 ετίας :200
Η μέγιστη % αύξηση 21 ετίας :40%
Η μέγιστη % μείωση 21 ετίας :34.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 21 ετιας)