Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2024 για τη σχολή:
(114) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 22 ετίας : 274
Η μέγιστη Βάση 22 ετίας :320
Η ελάχιστη Βάση 22 ετίας :200
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :40%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :34.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 22 ετιας)