Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2024 για τη σχολή:
(115) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 12 ετίας : 188
Η μέγιστη Βάση 12 ετίας :200
Η ελάχιστη Βάση 12 ετίας :150
Η μέγιστη % αύξηση 12 ετίας :33.3%
Η μέγιστη % μείωση 12 ετίας :10%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 12 ετιας)