Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(117) ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 22 ετίας : 449
Η μέγιστη Βάση 22 ετίας :620
Η ελάχιστη Βάση 22 ετίας :400
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :20%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :13.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 22 ετιας)