Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2024 για τη σχολή:
(117) ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 23 ετίας : 447
Η μέγιστη Βάση 23 ετίας :620
Η ελάχιστη Βάση 23 ετίας :400
Η μέγιστη % αύξηση 23 ετίας :20%
Η μέγιστη % μείωση 23 ετίας :13.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 23 ετιας)