Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(119) ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 22 ετίας : 394
Η μέγιστη Βάση 22 ετίας :545
Η ελάχιστη Βάση 22 ετίας :350
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :6%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :12.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 22 ετιας)