Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(121) ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 459
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :506
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :400
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :6.1%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :0%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (Βάσεις 11 ετιας)