Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2024 για τη σχολή:
(121) ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Μέσος Ορος 12 ετίας : 463
Η μέγιστη Βάση 12 ετίας :506
Η ελάχιστη Βάση 12 ετίας :400
Η μέγιστη % αύξηση 12 ετίας :6.1%
Η μέγιστη % μείωση 12 ετίας :0%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (Βάσεις 12 ετιας)