Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(122) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 21 ετίας : 222
Η μέγιστη Βάση 21 ετίας :315
Η ελάχιστη Βάση 21 ετίας :150
Η μέγιστη % αύξηση 21 ετίας :25%
Η μέγιστη % μείωση 21 ετίας :20.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 21 ετιας)