Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(125) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 153
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :175
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :140
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :9.4%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :12.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 11 ετιας)