Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2013 - 2023 για τη σχολή:
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 165
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 11 ετίας :181
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 11 ετίας :140
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :13.3%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :9.4%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Εισακτεόι 11 ετιας)