Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(126) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 165
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :181
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :140
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :13.3%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :9.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 11 ετιας)