Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1278) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 176
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :280
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :120
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :55.6%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :57.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) (Βάσεις 5 ετιας)