Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 262
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 5 ετίας :290
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 5 ετίας :220
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :0%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :24.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) (Εισακτεόι 5 ετιας)