Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1284) ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 156
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :200
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :120
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :17.6%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :40%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 5 ετιας)