Έτος: 2022 Βάση: 120 μόρια NEO TMHMA ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) (Βάσεις 1 ετιας)