Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(133) ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 22 ετίας : 147
Η μέγιστη Βάση 22 ετίας :205
Η ελάχιστη Βάση 22 ετίας :80
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :19%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :54%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 22 ετιας)