Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(135) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 22 ετίας : 137
Η μέγιστη Βάση 22 ετίας :160
Η ελάχιστη Βάση 22 ετίας :105
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :23.1%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :18.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 22 ετιας)