Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(138) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 184
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :208
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :130
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :17.6%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :37.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 11 ετιας)