Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(140) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 22 ετίας : 203
Η μέγιστη Βάση 22 ετίας :279
Η ελάχιστη Βάση 22 ετίας :150
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :39.5%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :24.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 22 ετιας)