Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 221
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 5 ετίας :235
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 5 ετίας :200
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :0%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :14.9%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) (Εισακτεόι 5 ετιας)