Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2019 - 2024 για τη σχολή:
(1430) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 218
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :235
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :200
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :1%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :14.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) (Βάσεις 6 ετιας)