Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1432) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 88
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :110
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :60
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :0%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :40%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) (Βάσεις 5 ετιας)