Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2019 - 2024 για τη σχολή:
(1432) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 83
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :110
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :60
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :0%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :40%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) (Βάσεις 6 ετιας)