Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(145) ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 164
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :191
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :110
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :13.3%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :42.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (Βάσεις 11 ετιας)