Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 130
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 5 ετίας :130
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 5 ετίας :130
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :0%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :0%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (Εισακτεόι 5 ετιας)