Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(148) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 22 ετίας : 139
Η μέγιστη Βάση 22 ετίας :155
Η ελάχιστη Βάση 22 ετίας :120
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :8.3%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :17.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 22 ετιας)