Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(151) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 181
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :200
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :140
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :42.9%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :15%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 11 ετιας)