Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2019 - 2024 για τη σχολή:
(1511) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 180
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :230
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :130
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :0%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :43.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (Βάσεις 6 ετιας)