Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1552) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 272
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :350
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :200
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :14.8%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :42.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) (Βάσεις 5 ετιας)