Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2019 - 2024 για τη σχολή:
(1554) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 242
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :250
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :225
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :11.1%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :0%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) (Βάσεις 6 ετιας)