Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1555) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 110
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :150
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :100
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :50%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :33.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) (Βάσεις 5 ετιας)