Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 261
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 5 ετίας :335
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 5 ετίας :150
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :0%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :55.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) (Εισακτεόι 5 ετιας)