Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2019 - 2024 για τη σχολή:
(1610) ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 128
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :140
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :105
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :33.3%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :0%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 6 ετιας)