Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2019 - 2024 για τη σχολή:
(1624) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 180
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :220
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :140
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :0%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :36.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 6 ετιας)