Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2019 - 2024 για τη σχολή:
(1629) ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 200
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :202
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :200
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :1%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :0%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) (Βάσεις 6 ετιας)