Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(163) ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 76
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :100
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :0
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :33.3%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :20%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 19 ετιας)