Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(165) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 128
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :150
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :107
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :20%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :23.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 11 ετιας)