Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1657) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 171
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :205
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :120
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :0%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :41.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 5 ετιας)