Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 132
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 5 ετίας :140
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 5 ετίας :120
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :0%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :14.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Εισακτεόι 5 ετιας)