Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2019 - 2024 για τη σχολή:
(1659) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Μέσος Ορος 6 ετίας : 130
Η μέγιστη Βάση 6 ετίας :140
Η ελάχιστη Βάση 6 ετίας :120
Η μέγιστη % αύξηση 6 ετίας :0%
Η μέγιστη % μείωση 6 ετίας :14.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (Βάσεις 6 ετιας)