Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(167) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 204
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :280
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :140
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :42.9%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :42.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) (Βάσεις 11 ετιας)