Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2024 για τη σχολή:
(169) ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 22 ετίας : 93
Η μέγιστη Βάση 22 ετίας :123
Η ελάχιστη Βάση 22 ετίας :70
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :28.6%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :18.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 22 ετιας)