Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2001 - 2023 για τη σχολή:
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 21 ετίας : 93
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 21 ετίας :123
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 21 ετίας :70
Η μέγιστη % αύξηση 21 ετίας :28.6%
Η μέγιστη % μείωση 21 ετίας :18.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (Εισακτεόι 21 ετιας)