Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(170) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ
Μέσος Ορος 11 ετίας : 140
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :150
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :130
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :15.4%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :13.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ (Βάσεις 11 ετιας)