Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(171) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
Μέσος Ορος 22 ετίας : 141
Η μέγιστη Βάση 22 ετίας :169
Η ελάχιστη Βάση 22 ετίας :85
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :47.1%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :18.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ (Βάσεις 22 ετιας)