Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(175) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 21 ετίας : 178
Η μέγιστη Βάση 21 ετίας :250
Η ελάχιστη Βάση 21 ετίας :145
Η μέγιστη % αύξηση 21 ετίας :27.3%
Η μέγιστη % μείωση 21 ετίας :36%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 21 ετιας)