Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(176) ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 180
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :197
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :125
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :44%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :19.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 11 ετιας)