Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2024 για τη σχολή:
(178) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
Μέσος Ορος 12 ετίας : 123
Η μέγιστη Βάση 12 ετίας :128
Η ελάχιστη Βάση 12 ετίας :105
Η μέγιστη % αύξηση 12 ετίας :19%
Η μέγιστη % μείωση 12 ετίας :4.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) (Βάσεις 12 ετιας)