Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(181) ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 159
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :175
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :130
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :34.6%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :14.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) (Βάσεις 11 ετιας)