Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(189) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 173
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :201
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :115
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :30.4%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :25.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (Βάσεις 11 ετιας)