Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2024 για τη σχολή:
(201) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 23 ετίας : 148
Η μέγιστη Βάση 23 ετίας :210
Η ελάχιστη Βάση 23 ετίας :125
Η μέγιστη % αύξηση 23 ετίας :27.7%
Η μέγιστη % μείωση 23 ετίας :15.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 23 ετιας)