Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2013 - 2023 για τη σχολή:
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 172
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 11 ετίας :200
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 11 ετίας :150
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :29%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :16.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) (Εισακτεόι 11 ετιας)