Γραφική παράσταση αριθμού εισακτέων 2001 - 2023 για τη σχολή:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 22 ετίας : 115
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων 22 ετίας :175
Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων 22 ετίας :95
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :39%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :26.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Εισακτεόι 22 ετιας)