Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2023 για τη σχολή:
(234) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
Μέσος Ορος 11 ετίας : 117
Η μέγιστη Βάση 11 ετίας :125
Η ελάχιστη Βάση 11 ετίας :105
Η μέγιστη % αύξηση 11 ετίας :19%
Η μέγιστη % μείωση 11 ετίας :12%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) (Βάσεις 11 ετιας)