Γραφική παράσταση των ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2001 - 2023 για τη σχολή:
(235) ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 22 ετίας : 139
Η μέγιστη Βάση 22 ετίας :190
Η ελάχιστη Βάση 22 ετίας :115
Η μέγιστη % αύξηση 22 ετίας :17.5%
Η μέγιστη % μείωση 22 ετίας :14.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 22 ετιας)